De Noaberkrachtcup 2023-2024

In november begint de volgende editie van de Noaberkrachtcup. Voor info hierover zie bijlage.

De teamcaptains van vorig jaar hebben reeds bericht  gekregen via de groepsapp. Echter iedereen kan zich hiervoor opgeven . Het mooiste is als je dit met een team doet. Individueel is mogelijk. Wij gaan dan kijken of je bij een  team kun aansluiten.

Opgave is kan t/m 4 september door deze mail te beantwoorden. Vermeld ook je speelsterkte.

Met vriendelijke groeten,

Hans Droste en Marieke Sander


In 2018 begonnen de tennisverenigingen binnen de gemeente Tubbergen met het organiseren van de Noaberkrachtcup. Inmiddels zijn de verenigingen in de gemeente Dinkelland erbij betrokken. Het doel van de Noaberkrachtcup is volgens de organisatoren simpel: Binnen de genoemde gemeenten iedereen aan het tennissen te krijgen/houden met zo leuk mogelijke wedstrijden. Door te tennissen binnen de gemeenten speel je op een gemoedelijke manier wat vaker buiten je eigen vereniging, maar toch hoef je niet direct een eind weg. De cup gaat dus niet speciaal ‘om de winst’ maar vooral om de gezelligheid, het sociale aspect, het ´noaberschaps´gevoel.

In het kort houdt de Noaberkrachtcup het volgende in:

  • Het is een informele najaars ’competitie’ voor gemengde teams van circa zes personen, ongeveer de helft mannen, de helft vrouwen. Ook teams bestaande uit alleen dames kunnen deelnemen.
  • Je speelt 4 wedstrijden per wedstrijddag. De wedstrijden gaan over twee gewonnen sets, met een eventuele derde set in de vorm van een super tiebreak.
  • De speeldag kan per week/vereniging verschillen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de banen bij een vereniging.
  • De wedstrijdperiode duurt (onder voorbehoud) van november 2023 t/m maart 2024. De start vindt plaats na afloop van de KNLTB-najaarscompetitie.
  • Je hebt de vrijheid om wedstrijden onderling te verzetten en teamleden binnen je vereniging te ‘lenen’ van gelijkwaardig niveau.
  • Er wordt 1 captain aangewezen als contactpersoon per team. Deze zorgt tevens voor het invullen van de standen op toernooi.nl.
  • Het toernooi is bedoeld voor leden vanaf 18 jaar.

 De wedstrijden beginnen  om 19.00 uur. Het thuisspelende team zorgt voor de tennisballen (vier per baan). Omdat het vooral gaat om de gezelligheid, is afsluiten met iets te eten en drinken natuurlijk de bedoeling. Het is aan het thuisspelende team om voor de catering te zorgen. De kosten delen na afloop is het meest praktisch. De Noaberkrachtcup wordt afgesloten met een feestavond waarop de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

De kosten per deelnemend team bedragen 20 euro. ( onder voorbehoud).De volledige inleg en mogelijk sponsorgelden komen, na aftrek van enige organisatiekosten, ten goede aan de Noaberkrachtpot.

De Noaberkrachtpot

De Noaberkrachtcup gaat vooral om de gezelligheid, maar tijdens het sporten uiteraard ook om de eer. Eenmaal op de baan, wil je immers winnen! Aan het einde van het toernooi is er één vereniging die (naar rato) de meeste wedstrijden heeft gewonnen, en die is daarmee winnaar van de Noaberkrachtcup. De winnaar ontvangt niet alleen de wisselbeker, maar ook de Noaberkrachtpot. De inhoud van deze pot mag geschonken worden aan een goed doel binnen de gemeenten Tubbergen/Dinkelland. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de organisatie (geen gift aan de eigen vereniging bijvoorbeeld).