Enquête Tennisvereniging 2018

Alle ballen op Tevero

Beste Leden van Tevero,

Bij deze vinden jullie de enquête t.b.v. onze tennisvereniging. Deze heeft als doel om beter zicht te krijgen op wat er onder onze leden leeft, en wat zijn of haar wensen zijn voor de toekomst. De uitkomst van de enquête zullen we zo mogelijk meenemen in de beleidsplannen van onze vereniging. Het invullen van de enquête zal ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag nemen, de resultaten willen we presenteren op onze jaarvergadering van 6 maart a.s. Natuurlijk komt de uitslag van de enquête ook op de site te staan. Dus graag aan jullie het verzoek om deze voor 22 februari aan ons te retourneren. De enquête is anoniem en zal onder geen voorwaarden worden gebruikt voor andere doeleinden.

Als u de enquête digitaal wilt invullen, dan kan dit bijvoorbeeld middels Adobe Acrobat Reader DC (let wel op welke opties u kiest) en vervolgens de optie Invullen en ondertekenen.

Aansluitend kunt u deze per mail versturen.

Inleveren kan middels scannen en mailen naar onze secretaruis of deponeren in de brievenbus van Tevero.

Wij hopen op een mooi aantal reacties, en zo in de toekomst voor iedereen een mooie en sportieve omgeving te kunnen bieden.

Met sportieve groet,

Bestuur Tevero

Klik hier op enquête om de enquête te openen, in de bovenstaande tekst of in de menubalk onder Leden!!!