Nieuws

Geplaatst op 10 maart 2021 door Beheerder

Beste leden van TV Tevero,

Door de Coronapandemie zijn we genoodzaakt om de algemene leden vergadering dit jaar uit te stellen naar een nader te bepalen datum dit jaar, wanneer we weer veilig kunnen samen zijn in ons clubhuis. De maatregelen beperken ons en hebben ook grote invloed op ons dagelijks leven.

Door de coronamaatregelen is de voorjaarcompetitie voorlopig tot op dit moment bekend doorgeschoven naar de maand mei.

Wij hopen, net zoals jullie, dat we snel weer terug kunnen naar het normaal en dat we onze sport kunnen beoefenen, zoals we dat gewend waren. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. Wel mag er, zoals in de persconferentie van afgelopen maandag medegedeeld is, vanaf dinsdag 16 maart weer gedubbeld worden. Het doet ons als bestuur goed om te  zien dat de geldende coronaregels goed worden nageleefd. Ook zien we steeds meer nieuwe gezichten op de baan en daarmee dat de banen ook in de wintermaanden goed bezet zijn. We werken op dit moment hard aan het prepareren van de gravelbanen, zodat deze binnenkort weer open kunnen.  We leggen ook de laatste hand aan de nieuwe berging, welke binnenkort in gebruikt kan worden genomen. 

Al met al was 2020 een heel bijzonder jaar en voor 2021 hopen we jullie allen snel weer te zien op de banen, kantine en terras.

Hou vol en blijf gezond.

Met vriendelijke groet

Bestuur Tv. Tevero

Geplaatst op 19 februari 2021 door Beheerder

Beste leden,

Onlangs zijn we benaderd door de volleybalvereniging Rosstars. Zij kunnen momenteel niet binnen sporten.

Graag zouden ze met de jeugd een paar uurtjes in de week willen volleyballen op ons complex.

Wij hebben in overleg met o.a. baanonderhoud-commissie besloten om gehoor te geven aan hun verzoek.

Het zijn toch wel rare tijden en voor de jeugd is sporten ook belangrijk.

Daarnaast vinden we dat we als Rossumse verenigingen elkaar moeten helpen, waar mogelijk, zeker nu.

Er is voor onderstaande dagen en tijd 1 kunstgras baan gereserveerd voor de jeugd (tot 15 jaar)

Maandag middag van    16.30 tot 17.30 uur

Woensdag middag van  16.30 tot 17.30 uur

Het betreft dus 2 uurtjes per week.

Op de andere kunstgrasbaan kan dus gewoon getennist worden.

Met vriendelijk groet,

Het bestuur

Geplaatst op 15 december 2020 door Beheerder

Beste leden,  

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het corona virus.  

De groepsgrootte voor volwassenen wordt teruggebracht naar maximaal 2 personen.

Tennis spelen kan dus nog maar met maximaal twee personen op een baan. Dus geen dubbelspel.

Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groepsverband, alleen buiten.  

De maatregelen gelden van dinsdag 15 december t/m 19 januari.

Op 12 januari komt het kabinet met informatie over de periode na 19 januari.  

Uiteraard dienen we hierbij de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Voor overige maatregelen voor de tennis zie KNLTB.nl  

Blijf gezond.  

Het Bestuur

Geplaatst op 17 november 2020 door Beheerder

Beste leden,  

Het kabinet heeft vanavond bevestigd, dat de extra maatregelen van de afgelopen 2 weken vervallen vanaf donderdag 19 november.

Dat betekent dat de maatregelen, zoals bekend gemaakt op 13 oktober, weer gaan gelden, sportkantines blijven gesloten, amateursportwedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is 4 personen.

Dubbelen en trainen met maximaal 4 spelers per baan is weer toegestaan in 2 vaste koppels van 2 personen.

Houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en met je medespeler.  

We wensen iedereen weer dubbelplezier en houd je aan het Algemeen Protocol Sport, dat is opgesteld in samenwerking met o.a. RIVM, VSG en NOC*NSF.  

Blijf gezond.  

Het Bestuur


Geplaatst op 4 november 2020 door Beheerder

Beste leden,

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het corona virus.

De groepsgrootte voor volwassenen wordt terug gebracht naar maximaal 2 personen

De maatregelen gaan in op woensdagavond om 22:00 uur.

Conform het protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF betekent dit:

Tennis spelen kan dus nog maar met maximaal twee personen op een baan.

Dus geen dubbelspel.

Uiteraard dienen we hierbij de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Voor overige maatregelen voor de tennis zie KNLTB.nl

Verder willen we onder de aandacht brengen dat je één tijdsblok kunt reserveren per keer.

We zien dat er leden zijn die twee tijdblokken op één baan via de app reserveren met een kwartier pauze er tussen. Dit is niet de bedoeling. 

We willen iedereen een kans geven om te kunnen tennissen op de populaire tijden.

Mocht de baan na jouw reservering nog vrij zijn kun je gewoon door spelen.

Hopelijk kunnen we na deze twee weken weer dubbelen.

Blijf gezond.

Het Bestuur


Geplaatst op 3 november 2020 door Beheerder

In memoriam         

Op 31 oktober bereikte ons het droevige nieuws, dat Johan Nijmeijer is overleden.

Johan was 33 jaar lid van Tevero en heeft als teamcaptain, jarenlang met zijn team deelgenomen aan de vrijdagavond competitie

Ook heeft Johan decennialang het technisch beheer van het park verzorgd. Bij de bouw en verbouwing van het clubgebouw, voorafgaande aan het 40-jarig jubileum, heeft Johan veel van de technische werkzaamheden voor zijn rekening genomen.

We zijn Johan voor zijn inzet bij TC. Tevero veel dank verschuldigd. We zullen Johan’s afwezigheid gaan missen op de baan en als technische man.

We wensen Annie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij dit enorme verlies.


Geplaatst op 14 oktober 2020 door Beheerder

Corona update ingangsdatum en tijd 14-10-2020 | 22:00 uur

Beste leden,

Zoals jullie mogelijk al hebt meegekregen, zijn de bestaande Corona-maatregelen weer aangescherpt.

Er is wat onduidelijkheid ontstaan door de uitspraak van de premier, “Tennissen mag, dubbelen niet.”

Deze uitspraak is bijgesteld.
• De KNLTB laat weten te hebben besloten dat KNLTB Competities 2020 per direct te beëindigen.
• Reguliere open toernooien kunnen niet doorgaan. Of de topjeugdtoernooien door kunnen gaan, is nog onduidelijk.
• Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging.
• De maximale groepsgrootte is 4 personen.
• De kleedkamers, en daarmee dus ook de douches zijn gesloten.
• Ga niet op bankjes zitten, en wissel van baan met de klok mee.
• Geen fysiek contact.

Wij gaan er van uit dat iedere gebruiker de overige bekende regels na leeft.

We willen jullie nogmaals op het hart drukken om de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te houden, ook al is dit soms lastig .

Alleen zo kunnen we hopelijk het park voor al onze leden geopend houden.

Blijf gezond.

Vriendelijke groet,

Bestuur Tevero


Geplaatst op 29 juni 2020 door Beheerder

Regelgeving openstellen clubgebouw per 1 juli 2020

Beste Leden van Tevero,

Op 1 juli mag ons clubgebouw weer worden geopend. We zijn blij dat al onze leden weer een drankje kunnen drinken binnen de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Er zijn een aantal aanpassingen om zo goed mogelijk de voorwaarden te volgen. Wij willen jullie dan ook vragen deze strikt op te volgen.

 • Conform de horeca-richtlijnen hebben leden die in de kantine een drankje willen nuttigen een reservering nodig. Deze reservering is gekoppeld aan de baanreservering. Op die manier is een baanreservering ook meteen een reservering voor de kantine.
 • De baannummering geeft het tafelnummer aan. Speel je op baan 1, dan heb je tafeltje 1. De tijd aan een tafeltje kun je gelijktrekken aan bv 45 minuten of 60 minuten (de minimale speeltijd in veel gevallen). Zijn er geen opvolgers, dan mag je blijven zitten.
 • Bij binnenkomst je handen desinfecteren met de handreiniger die bij de ingang staat.
 • Er is een kassasysteem met een pin-optie aangeschaft. Advies is zoveel mogelijk gebruikt te maken van de pin optie. (handleiding is aanwezig)
 • Bij gebruik van de glazen, deze niet spoelen maar in de keuken af wassen.
 • Er mag zich niet meer dan 1 persoon achter de bar bevinden.
 • Na gebruik van de bar deze reinigen met de daarvoor aanwezige desinfectie middel en wegwerpdoekjes.
 • Er zullen geen losse etenswaren mogen worden verkocht. ( wel voorverpakte )
 • Houdt natuurlijk de 1,5 meter afstand tot elkaar en volg de looproutes.
 • Het meubilair is ingericht op de richtlijnen Horeca, deze niet verplaatsen.

We verzoeken jullie deze nieuwe  regelgeving op te volgen. Zo werken we mee aan een sportief leefklimaat.

Met sportieve groet,

Bestuur Tevero.


Geplaatst op 12 mei 2020 door Beheerder

Tennissen vanaf 11 mei 2020

In dit bericht willen wij enige helderheid verschaffen over de verschillende versoepelende maatregelen met ingang van 11 mei, die het kabinet afgelopen woensdag heeft afgekondigd.

Om ook de doelgroep 18+ weer georganiseerd te laten tennissen, is er een aanpassing van het protocol ‘Verantwoord Sporten’.

De gemeente heeft de vereniging toestemming verleend om het sportpark te gebruiken conform de geldende regels in dit protocol.
Vanaf donderdag 14 mei mag er door 19+ leden gebruik gemaakt worden van ons tennispark. Vanaf vrijdag 15 mei, na de eerste training, mag er voor de jeugd t/m 18 jaar gebruik worden gemaakt van ons tennispark.

Wel dien je hiervoor gereserveerd te hebben via de KNLTB Club App.

RESERVEREN VOOR VRIJ SPELEN GELDT VOOR IEDEREEN DUS OOK VOOR DE JEUGDLEDEN.
(Zij die tennisles hebben hoeven niet te reserveren.)

Meer informatie over het reserveren van een baan

De KNLTB heeft aanvullende richtlijnen bekend gesteld. Zie de poster op het park. Verder o.a.:

 1. Voor de jeugd tm. 12 jaar vervalt de maximale groepsgrootte;
 2. Tennis vanaf 19 jaar: Maximaal 2 spelers per baan; indien trainer aanwezig op de baan maximaal 4 spelers voor die baan.

Er kan bij vrij spelen dus alleen enkel gespeeld worden. Er kan wel gelest worden met max. 4 spelers.

 1. De oefenkooi is gesloten

4.….Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.

Reserveren van een baan

 1. Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren. Dit kan via de KNLTB Club App.
  6.  Jeugd tot en met 12 jaar mag vrijspelen onder toezicht van een toezichthouder; er is geen maximaal aantal spelers per baan. Vrij spelen altijd in overleg met de jeugdcommissie i.v.m. toezichthouder en baan reserveren via de Club App.
 2. Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrijspelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per tennisbaan. Vrij spelen altijd in overleg met de jeugdcommissie i.v.m. toezichthouder en baan reserveren via de Club App.
 3. Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen; zonder toezichthouder
 4. Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
 5. De duur van de baanreservering voor enkelspel is 45 minuten en bij een dubbelspel 60 minuten.
 6. Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.

Veilig de baan op principes

 1. Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.
 2. Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.
 3. Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.

Richtlijnen tijdens het spelen

 1. Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 2. Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 3. Geef geen high fives.
 4. Wissel van baanhelft met de klok mee.
 5. Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

Richtlijnen na het spelen

 1. Ga na het spelen direct naar huis

Vanaf 1 juni opschaling als de situatie op de vereniging onder controle is en blijft. Tennis: max 4 spelers per baan

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.

 Samen de baan weer op. Geniet ervan!


Geplaatst op 5 mei 2020 door Beheerder

Beste leden,

Vanaf 11 mei a.s. zou volgens de regering ons park weer open mogen zijn.

Wij hebben nog niet de richtlijnen en protocollen van de gemeente ontvangen.
Van de KNLTB en NOC/NSF zijn deze zo goed als klaar.
Wij mogen het park niet openen zonder schriftelijke toestemming van de gemeente.
Wij verwachten dat we medio volgende week het park kunnen openen voor alle leden.

Voor de jeugd is deze toestemmingen verleend.
Zij beginnen a.s. vrijdagmiddag 15 mei met de lessen.

De regelgeving omtrent de coronamaatregelen en sporten moeten strikt worden nageleefd
en wij als bestuur en vereniging willen deze regelgeving nauw opvolgen.

Zodra er meer bekend is informeren wij jullie direct.

Ons park gaat dus vrijdag 15 mei open voor de jeugd en hopelijk ook voor de senioren.
Tot die tijd is ons park dus gesloten.

Ook is er een mail gestuurd vanuit de KNLTB Club app, die iedereen zou moeten ontvangen.
Heb je deze niet ontvangen, stuur dan een mail met jouw naam, mailadres + telefoonnummer naar: webmaster@tevero.nl

Mocht je daarnaast problemen ondervinden bij het installeren van de app, mail dan ook gerust.
Gerald Loves (webmaster) zal dan contact met jou opnemen voor verdere ondersteuning.

Hopelijk hebben jullie begrip voor deze situatie.

Blijf gezond!!
Tot snel op de baan.

Het bestuur.


 

Geplaatst op 12 januari 2020 door Beheerder

Momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van de KNLTB ClubApp binnen Tevero.

Hierover zullen jullie als leden binnenkort verder worden geïnformeerd.

Mocht je nieuwsgierig zijn, dan kun je de app uiteraard alvast installeren, waarbij je alleen nog niet kunt inloggen.

De inloggegevens, alsmede een beknopte uitleg zullen op korte termijn volgen.

De Teamcaptains kunnen via de app ook de uitslagen invoeren, voor uitleg zie:

https://www.knltbclub.help/nl/articles/16453-invoeren-van-uitslagen-via-de-clubapp


Geplaatst op 16 oktober 2019 door Beheerder

Maar liefst 2 keer achtereen, is op 15 oktober j.l. het Dames dubbel 17+ Dinsdagavond Noordoost kampioen geworden.

Diana, Annemiek, Sharon, Marion, Yumi en Mauri zijn na de wedstrijd tegen Smash gehuldigd  door het bestuur, met de daar bijhorende bossen bloemen en de eeuwige roem.

Van harte gefeliciteerd dames.


Geplaatst op 9 februari 2019 door Beheerder

KNLTB adviesbrief – Geen gebruik banen tijdens dooi perioden.

Beste leden,

Naar aanleiding van een adviesbrief die we van de KNLTB hebben ontvangen, omtrent het gebruik van zowel de gravel- als de kunstgras banen in de winter, hebben we besloten dat er tijdens dooi perioden geen gebruik van de banen kan worden gemaakt. Vooral de kunstgras banen hebben erg te lijden, wanneer ze in de dooi periode worden betreden.

Op een bevroren ondergrond kan wel worden gespeeld, maar deze kunnen door bevriezing glad zijn en spelen is dan voor eigen verantwoordelijkheid.

Na de dooi periode zorgen we, dat de banen worden gewalst en de bovenlaag op de ondergrond hecht, zodat de banen dan weer in goede conditie zijn.

We vragen uw begrip voor dit tijdelijke ongemak.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Tevero


Geplaatst op 3 april 2018 door webmaster

Nog niet geregistreerd als lid, doe het dan nu!

Om ook toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de Tevero website, dient u geregistreerd te zijn als lid.

Meld je nu aan via deze link: https://tevero.nl/pagina-voor-leden-2/

en blijf op de hoogte door regelmatig de site met daarop de agenda en het nieuws te volgen.

Ook handig op de telefoon, als je onderweg bent en toch snel even wat wilt nakijken.

Jullie webmaster Gerald Loves


Geplaatst op 3 april 2018 door beheerder

Contributievoordeel

Jaarlijks betaalt ieder lid zijn contributie om de club draaiende te houden. Daarnaast hebben we een groot aantal sponsoren die ons financieel ondersteunen. Natuurlijk willen we graag het aantal sponsoren uitbreiden en jullie, als leden van de club, kunnen ons daarbij helpen. En…. het levert een contributievoordeel op. Kijk op Contributievoordeel.