Regelgeving openstellen clubgebouw per 1 juli 2020 – ON HOLD

Regelgeving openstellen clubgebouw per 1 juli 2020

ON HOLD

 

 

 

Beste Leden van Tevero,

Op 1 juli mag ons clubgebouw weer worden geopend. We zijn blij dat al onze leden weer een drankje kunnen drinken binnen de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Er zijn een aantal aanpassingen om zo goed mogelijk de voorwaarden te volgen. Wij willen jullie dan ook vragen deze strikt op te volgen.

  • Conform de horeca-richtlijnen hebben leden die in de kantine een drankje willen nuttigen een reservering nodig. Deze reservering is gekoppeld aan de baanreservering. Op die manier is een baanreservering ook meteen een reservering voor de kantine.
  • De baannummering geeft het tafelnummer aan. Speel je op baan 1, dan heb je tafeltje 1. De tijd aan een tafeltje kun je gelijktrekken aan bv 45 minuten of 60 minuten (de minimale speeltijd in veel gevallen). Zijn er geen opvolgers, dan mag je blijven zitten.
  • Bij binnenkomst je handen desinfecteren met de handreiniger die bij de ingang staat.
  • Er is een kassasysteem met een pin-optie aangeschaft. Advies is zoveel mogelijk gebruikt te maken van de pin optie. (handleiding is aanwezig)
  • Bij gebruik van de glazen, deze niet spoelen maar in de keuken af wassen.
  • Er mag zich niet meer dan 1 persoon achter de bar bevinden.
  • Na gebruik van de bar deze reinigen met de daarvoor aanwezige desinfectie middel en wegwerpdoekjes.
  • Er zullen geen losse etenswaren mogen worden verkocht. ( wel voorverpakte )
  • Houdt natuurlijk de 1,5 meter afstand tot elkaar en volg de looproutes.
  • Het meubilair is ingericht op de richtlijnen Horeca, deze niet verplaatsen.

We verzoeken jullie deze nieuwe  regelgeving op te volgen. Zo werken we mee aan een sportief leefklimaat.

Met sportieve groet,

Bestuur Tevero